Reklam Alanı
12.SINIF MATEMATİK KONU ANLATIMILİSE

Türev Ders Notu

TÜREV

Bu ders notumuzda bir  çok sınavda karşımıza çıkan ve çok
önemli bir konu olan Türev konusunun geniş konu anlatımını,
konun önemli yerlerini bulabilirsiniz.

1. Türevin Tanımı 1

a, b birer reel sayı olmak üzere,

derscalisiyorum.com.tr

fonksiyonu verilmiş olsun.

derscalisiyorum.com.tr

limiti bir reel sayı ise, bu limit değerine f fonksiyonunun
x0 daki türevi denir.

Ve f ‘(x0), Df(x0) ya da derscalisiyorum.com.tr ile gösterilir. Buna göre,

derscalisiyorum.com.tr

x – x0 = h alınırsa x ® x0 için h ® 0
olur. Bu durumda, tanım olarak,

derscalisiyorum.com.tr

eşitliği de yazılabilir.

2. Türevin Tanımı 2

derscalisiyorum.com.tr

fonksiyonu için,

derscalisiyorum.com.tr

limiti varsa bu limite f fonksiyonunun x = a daki sağdan türevi
denir. Ve

derscalisiyorum.com.tr

biçiminde gösterilir. Benzer şekilde,

derscalisiyorum.com.tr

limiti varsa bu limite f fonksiyonunun x = a daki soldan türevi
denir. Ve

derscalisiyorum.com.tr

biçiminde gösterilir.

f fonksiyonunun, x = a daki sağdan türevi soldan türevine eşit
ise f nin x = a da türevi vardır (ve bulunan bu limit
değerleri, o noktadaki türeve eşittir). Aksi takdirde türevi
yoktur.

Sonuç

1. f ‘(a+) =
f’(a) ise f fonksiyonunun x = a da türevi
vardır. 2. f fonksiyonunun x = a da
türevi varsa f fonksiyonu x = a da
süreklidir.3. f fonksiyonu, x = a da
sürekli olduğu hâlde, o noktada türeve sahip
olmayabilir.4. f fonksiyonu x = a da
sürekli değilse türevli de değildir.

Uyarı

Bir fonksiyonun, bir noktada türevinin olması için gerek
koşul, o noktada sürekliliktir. Ancak bu, o noktada
türevin olması için yeterli değildir.

TÜREV ALMA KURALLARI

1. xn nin Türevi

derscalisiyorum.com.tr

2. c Sabit Sayısının Türevi

derscalisiyorum.com.tr

3. c × f(x) in Türevi

derscalisiyorum.com.tr

4. Toplamın Türevi

derscalisiyorum.com.tr

5. Farkın Türevi

derscalisiyorum.com.tr

6. Çarpımın Türevi

derscalisiyorum.com.tr

7. Bölümün Türevi

derscalisiyorum.com.tr

Sonuç

derscalisiyorum.com.tr

8. Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

derscalisiyorum.com.trverilsin. derscalisiyorum.com.tr olmak üzere,

derscalisiyorum.com.tr

f(a) = 0 ise fonksiyonun bu noktada türevi olabilir ya da
olmayabilir. Bunu araştırmak için fonksiyonun sağdan ve soldan
türevlerine bakılır. Sağdan ve soldan türevler eşit ise
fonksiyon bu noktada türevlidir. Aksi hâlde türevli değildir.

Sonuç

Mutlak değer fonksiyonu tek katlı köklerde köşe (uç)
oluşturur. Köşe (uç) noktalarda türev yoktur. Çift
katlı köklerde köşe (uç) oluşmaz. Bunun için, çift katlı
köklerde türev vardır ve sıfırdır.

9. İşaret Fonksiyonunun Türevi

derscalisiyorum.com.tr

10. Tam Değer Fonksiyonunun Türevi

derscalisiyorum.com.tr

11. Bileşke Fonksiyonun Türevi

derscalisiyorum.com.tr

Uyarı

f ‘(2) gösterimi [f(2)]‘ gösterimi ile
karıştırılmamalıdır. f ‘(2) ¹ [f(2)]‘ dir.Çünkü f
‘(2) gösterimi, fonksiyonun türevinin, yani f ‘(x)
in x = 2 için değeridir.[f(2)]‘ gösterimi, fonksiyonun x
= 2 için değerinin (Yani, bir reel sayının) türevidir.
[f(2)]‘ = 0 dır.

Kural

derscalisiyorum.com.tr

12. Köklü Fonksiyonun Türevi

derscalisiyorum.com.tr

Kural

derscalisiyorum.com.tr

13. Logaritmik Fonksiyonun Türevi

derscalisiyorum.com.tr

Kural

derscalisiyorum.com.tr

14. Üstel Fonksiyonun Türevi

derscalisiyorum.com.tr

Kural

derscalisiyorum.com.tr

15. Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların
Türevi

derscalisiyorum.com.trfonksiyonu derscalisiyorum.com.tr şeklinde belirtilebileceği gibi, g
ve h iki fonksiyon olmak üzere

y = g(t)

x = h(t)

denklemleri ile de belirtilebilir. Burada t ye parametre denir.

Bazen y = g(t) ve x = h(t) denklemlerinden t yok edilerek y =
f(x) şeklinde bir denklem elde edilebilir. Ancak bu her zaman
mümkün olmayabilir.

Bu durumda,

y = g(t), x = h(t) parametrik denklemleriyle verilen
y = f(x) fonksiyonunun türevi aşağıda verilen kural yardımıyla
bulunur.

derscalisiyorum.com.tr

16. Kapalı Fonksiyonların Türevi

F(x, y) = 0 şeklindeki fonksiyonlara kapalı fonksiyon denir.

x in değişken, x in dışında kalanların sabit gibi
düşünülmesiyle alınan türevi Fx ile ve y nin
değişken, y nin dışında kalanların sabit gibi düşünülmesiyle
alınan türevi Fy ile gösterelim.

Buna göre, kapalı fonksiyonun türevini şu kural yardımıyla
buluruz:

derscalisiyorum.com.tr

17. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

derscalisiyorum.com.tr

18. Ardışık Türevler

y = f(x) in türevi derscalisiyorum.com.tr olmak üzere,

f’(x) in türevi olan derscalisiyorum.com.tr ifadesine

y = f(x) in ikinci mertebeden türevi denir.

Benzer şekilde, derscalisiyorum.com.tr ifadesine de y = f(x) in n.

mertebeden türevi denir.

Kural

derscalisiyorum.com.tr

19. Ters Fonksiyonların Türevi

f: A ® B, birebir ve örten bir fonksiyon ise f(x) in tersi olan
f–1(x) fonksiyonu bulunur. Sonra türev alınır. Bunun
zor olduğu durumlarda ters fonksiyonun türevi şöyle alınır.

derscalisiyorum.com.tr

Kural

Ters trigonometrik fonksiyonların türevinin bulunmasında
şu formüller kullanılabilir.derscalisiyorum.com.tr

NOT:KONUYU AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE TAKİP
EDİNİZ.

 Sayfa No İçerikleri :

  • SAYFA 1: Türevin Tanımı ve Türev Alma
  • SAYFA 2: Türevin Anlamı(Fiziksel, Geometrik vb.)-
    Ekstremum Problemleri

İlgili Makaleler

Yorumlarınız Bizim İçin Çok Değerli

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamları engelleyen programlarınızı bilgisayarınızdan kaldırın .Tek gelir kaynağımız bu reklamlar