Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada Şimdiki Zaman

5 min read
Das Präsens, Almancada şimdiki zaman yerine kullanılır. Almancada,Türkçedeki gibi ayrı bir geniş zaman olmaması nedeniyle das Präsens Türkçeye şimdiki zaman olarak aktarıldığı gibi geniş zaman olarak da aktarılabilir.

Das Präsens: Almancada Şimdiki Zaman
Şimdiki zaman, şimdi olan, yani sözü söylediğimiz an devam etmekte olan bir iş, hareket veya oluşu anlatmak için kullanılır. Türkçede bir fiili bu zamana sokmak fiilin köküne “-yor’ eki konur. Ayrıca buna işi, hareketi veya oluşu yapan şahsı gösteren bir takı eklenir (Ben Yapıyorum). Almancada da fiillerin şimdiki zaman olduklarını ifade etmek için fiil köküne çeşitli ekler getirilir.

Geniş Zaman, eylemin belirttiği işin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu, gelecekte de yapılacağını bildirir. Türkçede bir fiili bu zamana sokmak fiilin köküne “-ar’ eki konur Bu özelliğiyle bir bakıma geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı da kapsar. Ayrıca buna işi, hareketi veya oluşu yapan şahsı gösteren bir takı eklenir. Almancada ayrı bir geniş zamanı olmaması sebebiyle Şimdiki zaman, geniş zaman gibi kullanılabilmektedir.

Tekrar etmekte fayda var Almancada ayrı bir geniş zaman kullanımı yoktur. Das Präsens ile iki durum da kullanılabilir. Cümlenin anlamına göre doğru çeviriyi yapmakta fayda var. Türkçe olarak geniş zaman kullanımında olan bir cümle Präsens ile kullanılabilir.

Almancada Şimdiki Zaman Fiil Çekimleri
Anlamını merak ettiğimiz bir fiili sözlükte baktığımızda onları çekimsiz halde buluruz. İşte bu çekimsiz hale mastar hali denir. Mastar haldeki fiiller -en (kommen) ya da -n (wandern) ile biterler. Mastar son eki atıldığında da geriye fiilin kökü kalır (- komm, – wander).

Almancada Şimdiki Zaman teşkil etmek için fiilin köküne bazı takılar eklenir ve böylece fiil şahıslara göre çekimlenmiş olur. Almancada yardımcı fiiller konusunda “sein” (olmak), “haben” (sahip olmak) ve “werden” (olmak) düzensiz fiillerinin çekimlerini zaten öğrendik. Bu dersimizde de düzenli fiillerin çekimlerini inceleyelim.

Almancada Düzenli Fiillerde Fiil Çekimleri
Hangi eke ihtiyacımız olduğu eylemi gerçekleştiren şahıs zamirlerine bağlıdır. Böylece düzenli fiilleri onların çekimli halleriyle de ezberleme derdinden kurtulmuş olacağız.

Ayrıca fiil kökünde de herhangi bir ses değişimi de olmaz. Aşağıdaki tablolarda şahıs zamirlerine göre düzenli fiillerin aldıkları ekler gösterilmiştir.

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie
-e -st -t -en -t -en
Mastar Hali –en İle Biten Düzenli Fiiller
ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie
-e -st -t -n -t -n
Mastar Hali –n İle Biten Düzenli Fiiller
Almancada görüldüğü üzere Şimdiki Zaman yapmak için fiilin köküne eklenen takılar aynıdır. Bazı fiillerde bu durum farklılık gösterilir. Ayrıca düzensiz fiillerin çekiminde de farklılıklar görülmektedir.

Almancada düzenli fiillerin çekimleriyle alakalı yaygın kullanılan fiillerden yapılan örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Öffnen Açmak
ich öffne açıyorum
du öffnest açıyorsun
er öffnet açıyor
sie öffnet açıyor
es öffnet açıyor
wir öffnen açıyoruz
ihr öffnet açıyorsunuz
sie öffnen açıyorlar
Sie öffnen açıyorsunuz
Öffnen Fiil Çekimi
Machen Yapmak
ich mache yapıyorum
du machst yapıyorsun
er macht yapıyor
sie macht yapıyor
es macht yapıyor
wir machen yapıyoruz
ihr macht yapıyorsunuz
sie machen yapıyorlar
Sie machen yapıyorsunuz
Machen Fiil Çekimi
Daha fazla fiilin çekimini görmek için fiil çekimleyicisini kullanabilirsiniz.

Almancada Düzensiz Fiillerde Fiil Çekimleri
Bu tür fiillerin fiil köklerinde ses değişikliği olmaktadır. Bazı fiiller (örneğin, kommen) şimdiki zaman çekiminde her ne kadar düzenli fiiller gibi çekimlense de geçmiş zaman çekimlerinde kök değişimi meydana gelmektedir ve bu da fiili karışık fiiller olarak adlandırılan düzensiz fiil yapmaktadır. Bu yüzden fiillerin diğer zamanlardaki çekimlerini de bilmek önemlidir.

Fiil çekimlerinde özel bir durum gösteren fiiller de bulunduğunu söylemiştik. Her düzensiz fiil için bu farklı şekillerde olabilmektir. Bu fiillerin çekimlerinde genellikle ikinci ve üçüncü şahıslarda bir değişiklik görülmektedir;

-Fiil kökü -d veya -t ile biterse ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi fiil kökü ile şahıs eki arasına eklenir.

-Fiil kökü -m veya -n ile biterse (Fiil kökü -m veya -n ile bittiğinde fiil kökü tek hece olarak okunuyorsa sadece ikinci ve üçüncü şahıslar -e kaynaştırma eki almaz, ama tek hece olarak okunamıyorsa fiil kökü adı geçen şahıslarda şahıs eki arasına -e kaynaştırma eki alır.) ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi eklenir.

-Sonu –eln ile biten fiillerde şimdiki sadece birinci tekil şahısta fiil kökünün sonuna -e şahıs eki getirilmez. Bunun yerine fiil kökündeki -e ile -l yer değiştirir.

-Fiilin kökü -s, -ss(ß), -z ve -x ile biterse sadece ikinci tekil şahısta -st şahıs eki yerine -t getirilir.

-Bazı fiillerde de fiil kökündeki sesli harf ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda değişikliğe uğrar; e–> i & ie, a–> ä, au–> äu, o–> ö şeklinde bir değişiklik olur.

Diğer şahıslar için yapılan fiil çekimlerinde ise düzenli fiiller için geçerli olan kurala uygun bir şekilde çekimlenmektedir.

Essen Yemek
ich esse yiyorum
du isst yiyorsun
er/sie/es isst yiyor
wir essen yiyoruz
ihr esst yiyorsunuz
sie essen yiyorlar
Sie essen yiyorsunuz
Essen Fiil Çekimi
Sprechen Konuşmak
ich spreche konuşuyorum
du sprichst konuşuyorsun
er/sie/es spricht konuşuyor
wir sprechen konuşuyor
ihr sprecht konuşuyor
sie sprechen konuşuyorlar
Sie sprechen konuşuyorsunuz
Sprechen Fiil Çekimi
Öznesi Tekil veya Çoğul İsim Olan Almancada Fiil Çekimleri
Bir cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil, çoğul ya da özel isim olabilir. Özne olan isim tekilse cümlede fiilin üçüncü şahısla (er, sie, es ile) kullanılan şekli yer alır. Özne çoğulsa fiilin kendisi değiştirilmeden kullanılır.

🔊 Der Schüler antwortet.
Öğrenci cevap veriyor.
🔊 Ahmet und Ayşe kommen.
Ahmet ve Ayşe geliyorlar.
🔊 Sein Vater geht
Babası gidiyor.
🔊 Serkan und sein Bruder arbeiten.
Serkan ve biraderi çalışıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir