Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada Sayılar

3 min read

Almancada Sayılar konusu Almancada öğrenilmesi başta ezber gibi görünse de aslında oldukça akılda kalıcı bir mantığı vardır. Ortalama yirmi sayının ezberlenmesi ve öğrenilmesi ile tüm sayıların okunuşlarına ve yazımlarına kısa sürede hakim olunabilinir.

Almancada Sayılar: Die Zahlen
Almancada sayılar kategorize edilerek anlatılacaktır.

Almancada İlk 19 Sayının Yazılışı
🔊 null sıfır 0 🔊 zehn on 10
🔊 ein bir 1 🔊 elf on bir 11
🔊 zwei iki 2 🔊 zwölf on iki 12
🔊 drei üç 3 🔊 dreizehn on üç 13
🔊 vier dört 4 🔊 vierzehn on dört 14
🔊 fünf beş 5 🔊 fünfzehn on beş 15
🔊 sechs altı 6 🔊 sechzehn on altı 16
🔊 sieben yedi 7 🔊 siebenzehn on yedi 17
🔊 acht
sekiz 8 🔊 achtzehn on sekiz 18
🔊 neun dokuz 9 🔊 neunzehn on dokuz 19
Almancada Sayılar: 0-19 Arası
Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve on dokuz arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz. Bu düzen yirmiden sonra da devam etmektedir.

İlgili bir notu belirtelim, Türkçede çift haneli TDK’ya göre sayılar ayrı ayrı yazılır.

Ayrıca ein Almancadaki belirsiz artikellerden olan “ein” ile karıştırılmamalıdır. Burada matematiksel bir ifade olan 1 anlamında kullanılmaktadır.

Almancada 20 ile 100 Arasındaki Sayıların Yazılışı
Almancada yüze kadar olan sayıların yapılışı Türkçeye nazaran farklıdır. Türkçede birler hanesi onlar hanesinden sonra gelir, “otuziki, kırküç, ellibeş,… gibi”. Almancada ise durum bunun tam aksidir. Birler hanesi onlar hanesinden önce gelir, yani yukarıda örnek olarak verilen sayıların Almancalarını kelimesi kelimesine Türkçeye çevirirsek şöyle olur; “iki ve otuz, üç ve yirmi, beş ve otuz gibi.

Ezberin temel mantığı görüldüğü üzere kolaydır.

🔊 zwanzig yirmi 20 🔊 dreissig otuz 30
🔊 einundzwanzig yirmi bir 21 🔊 einundreissig otuz bir 31
🔊 zweiundzwanzig yirmi iki 22 🔊 zweiundreissig otuz iki 32
🔊 dreiundzwanzig yirmi üç 23 🔊 dreiundreissig otuz üç 33
🔊 vierundzwanzig yirmi dört 24 🔊 vierundreissig otuz dört 34
🔊 fünfundzwanzig yirmi beş 25 🔊 fünfundreissig otuz beş 35
🔊 sechsundzwanzig yirmi altı 26 🔊 sechsundreissig otuz altı 36
🔊 siebenundzwanzig yirmi yedi 27 🔊 siebenundreissig otuz yedi 37
🔊 achtundzwanzig yirmi sekiz 28 🔊 achtundreissig otuz sekiz 38
🔊 neunundzwanzig yirmi dokuz 29 🔊 neunundreissig otuz dokuz 39
Almancada 20 ile 100 Arasındaki Sayıların Yazılışı
Sayıların 20’den sonra mantığı görüldüğü üzere benzer yapıdadır. Hepsini tek tek yazmak yerine şimdi sadece onar onar artış şeklinde vereceğiz;

🔊 vierzig kırk 40
🔊 fünfzig elli 50
🔊 sechszig altmış 60
🔊 siebzig yetmiş 70
🔊 achtzig seksen 80
🔊 neunzig doksan 90
🔊 hundert yüz 100
🔊 einhundert yüz 100
Almancada Sayıların Yazılışı: 40 – 100
Almancada 100’den Sonraki Sayıların Yazılışı
🔊 Einhundertundeins yüz bir 101
🔊 hundertzwei yüz iki 102
🔊 hundertdrei yüz üç 103
🔊 hundertvier yüz dört 104
🔊 hundertfünf yüz beş 105
🔊 hundertzehn yüz on 110
🔊 hundertzwanzig yüz yirmi 120
🔊 hundertfünfzig yüz elli 150
🔊 zweihundert iki yüz 200
🔊 dreihundertdreiunddreissig üç yüz otuz üç 333
🔊 vierhundertfünfundzwanzig dört yüz yirmi beş 425
🔊 fünfhundert beş yüz 500
🔊 siebenhundert yedi yüz 700
🔊 neunhundertneunundneunzig dokuz yüz doksan dokuz 999
🔊 eintausend bin 1000
🔊 eintausendundeins bin bir 1001
🔊 eintausendzweihundert achtundneunzig bin iki yüz doksan sekiz 1298
🔊 dreissigtausendfünfhundertvierzehn otuz bin beş yüz on dört 30514
🔊 hunderttausend yüz bin 100,000
🔊 einhunderttausend yüz bin 100,000
🔊 million bir milyon 1,000,000
🔊 eine Million bir milyon 1,000,000
🔊 milliarde milyar 1,000,000,000
🔊 eine milliarde bir milyar 1,000,000,000
🔊 billion trilyon 1,000,000,000,000
🔊 eine billion bir trilyon 1,000,000,000,000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir