Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada Modal Yardımcı Fiiller

9 min read

die Modalverben olarak adlandırılan Almancada modal yardımcı fiiller bir cümledeki eylemin anlamını genellikle beceri, olasılık, ihtimal veya zorunluluk yönünden değiştirirler. Ayrıca bu 6 yardımcı fiilin hepsi de düzensiz fiildir.

Almancada Modal Yardımcı Fiiller
Modal yardımcı fiilleri cümlenin esas fiiliyle beraber kullanırız. Mastar halinde kullandığımız ve cümlenin sonuna koyduğumuz fiiller yardımcı fiiller tarafından beceri, olasılık, ihtimal veya zorunluluk gibi yönlerden anlamları değiştirilir.

🔊 Können -e/-a bilmek
🔊 Wollen İstemek
🔊 Müssen -mek zorunda olmak
🔊 Dürfen -e yapmaya izinli olmak
🔊 Sollen -meli/malı, gerekmek
🔊 Mögen İstemek
Die Modalverben – Yardımcı Fiiller
Aşağıdaki tabloda modal fiillerinin cümle içinde kullanılışı gösterilmiştir;

1. Özne 2. V modal 3. Tamamlayıcı 4. V esas fiil
Können (e-bilmek)
Türkçede “Yapabilmek, açabilmek, yüzebilmek, geçebilmek, alabilmek” gibi, fiillerin sonuna eklediğimiz “-bilmek” yardımcı fiili Almanca karşılığı olan können kelimesi ile yapılır. Türkçede fiillerin sonuna eklediğimiz “-bilmek” yardımcı fiiline karşılık können yardımcı fiili Almancada daha değişik bir şekilde kullanılır.

“yapabilirim, yapabilirsin, yapabilir…» derken “-bilmek” yardımcı fiilinin şahıslara göre çekimlendiğini görüyoruz. Almancada da können yardımcı fiili şahıslara göre çekimlenir.

Können -e Bilmek
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie/Sie können
Können Fiil Çekimi
Almancada modal yardımcı fiillerden ilki olan können ile yapılan cümlelerde diğer fiillerde olduğu gibi baştan ikinci yerde können bulunur. Yapmaya muktedir olduğumuz işi gösteren, yani “-bilmek” yardımcı fiilinin önüne eklenen fiil ise Almancada cümlenin en sonuna çekimsiz haliyle gider.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere können’in er, sie, es kullanılan şekli, yani kann gelir. Özne çoğul bir isimse können olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

🔊 Ich kann einen Brief schreiben.
Bir mektup yazabilirim.
🔊 Du kannst die Türen schliessen.
Kapıları kapayabilirsin.
🔊 Er kann die Fenster öffnen.
O pencereleri açabilir.
🔊 Es kann schnell laufen.
O çabuk koşabilir.
🔊 Wir können am Sonntag einen Spaziergang machen.
Pazar günü bir geztinti yapabiliriz.
🔊 Ihr könnt dem Lehrer nicht antworten.
Öğretmene cevap veremezsiniz.
🔊 Sie können gut Deutsch sprechen.
Onlar iyi Almanca konuşabilirler.
🔊 Sie können um fünf Uhr wieder kommen.
Saat beşte tekrar gelebilirsiniz.
🔊 Die Schüler können hier arbeiten.
Öğrenciler burada çalışabilirler.
🔊 Hakan kann gut Deutch nicht sprechen.
Ahmet iyi Almanca konuşamaz.
Können – Örnek Cümleler
Wollen (İstemek)
Türkçe’de “Yapmak istiyorum, gelmek istiyor, gezmek istiyoruz.” gibi cümlelerde gördüğümüz “İstemek” fiili Almanca’da wollen ile yapılır. Wollen cümle içinde aynı können gibi kullanılır.

Örneğin, “yapmak istiyorum, yapmak istiyorsun…” derken “Yapmak” fiilinin hiç değişmezken, buna karşılık “İstemek” fiili şahıslara göre çekimlenir. Almancada da wollen yardımcı fiili aynı şekilde şahıslara göre çekimlenir.

Wollen İstemek
ich will
du willst
er/sie/es will
wir wollen
ihr wolt
sie/Sie wollen
Wollen Fiil Çekimi
Almancada modal yardımcı fiillerden biri olan wollen ile yapılan cümlelerde diğer fiillerde olduğu gibi baştan ikinci yerde wollen bulunur. Yapmayı isteğimiz şeyi gösteren fiil ise Almancada cümlenin en sonuna çekimsiz haliyle gider.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere wollen’ın er, sie, es kullanılan şekli, yani will gelir. Özne çoğul bir isimse wollen olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

🔊 Ich will heute abend ins Kino gehen.
Bu akşam sinemaya gitmek istiyorum.
🔊 Du willst mir nicht helfen.
Bana yardım etmek istemiyorsun.
🔊 Er will seine Hausaufgaben nicht machen.
Ev ödevlerini yapmak istemiyor.
🔊 Sie will die Fenster des Zimmers schliessen.
Odanın pencerelerini kapamak istiyor.
🔊 Es will jetzt schlafen.
Şimdi uyumak istiyor.
🔊 Wir wollen nach der Schule mit unserem Lehrer sprechen.
Okuldan sonra öğretmenimizle konuşmak istiyoruz.
🔊 Ihr wollt keine Bücher lesen.
Kitapları okumak istemiyorsunuz.
🔊 Sie wollen heute ihre Freunde besuchen.
Bugün arkadaşlarını ziyaret etmek istiyorlar.
🔊 Sie wollen um fünf Uhr kommen.
Saat beşte gelmek istiyorsunuz.
🔊 Sein Vater will nicht mehr rauchen.
Babası artık sigara içmek istemiyor.
Wollen – Örnek Cümleler
Müssen (Zorunlu Olmak)
Türkçe’de “Yapmaya mecburuz, gitmeye mecburum, dinlemeye mecburdur.” gibi cümlelerde kullandığımız “mecbur olmak” yardımcı fiili Almanca’da müssen ile karşılanır. Ekseriya Türkçe’de “mecbur olmak” yerine daha başka kelimeler kullanırız. Örneğin, “Gitmeye mecburum.” yerine “Gitmeliyim.” veya “Gitmem gerekiyor.” gibi. Cümle içinde kulağa hoş gelen tercih edilebilir.

Müssen fiil çekimi;

Müssen Zorunda Olmak
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie/Sie müssen
Müssen – Fiil Çekimi
Almancada modal yardımcı fiiller denince belki de en çok duyulanı müssen ile yapılan cümlelerde de diğer fiillerde olduğu gibi baştan ikinci yerde müsse bulunur. Yapmak zorunda olunan şeyi gösteren fiil ise Almancada cümlenin en sonuna çekimsiz haliyle gider.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere müssen’in er, sie, es kullanılan şekli, yani muss gelir. Özne çoğul bir isimse müssen olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

🔊 Ich muss gehen.
Gitmek zorundayım.
🔊 Du musst am Abend deine Hausaufgaben machen.
Akşamleyin ev ödevlerini yapmak zorudasın.
🔊 Er muss jeden Morgen früh aufstehen.
Her sabah erken kalkmaya mecburdur.
🔊 Sie muss jetzt den Vogel füttern.
Şimdi kuşu beslemesi gerekiyor.
🔊 Wir müssen nach Hause gehen.
Eve gitmeye mecburuz.
🔊 Ihr müsst eurem Lehrer danken.
Öğretmeninize teşekkür etmeniz gerekiyor.
🔊 Sie müssen am Dienstag wieder kommen.
Salı günü tekrar gelmek zorundasınız.
🔊 Das Kind muss diese Kartoffeln.
Çocuk bu patatesleri eve taşımak zorundadır.
🔊 Serkan muss auf dem Feld arbeiten.
Serkan tarlada çalışmak zorundadır.
Müssen – Örnek Cümleler
Dürfen (İzinli Olmak)
Dürfen’i yapmaya izinli olduğumuz, yani yapmamıza müsaade edilen işleri belirten yerlerde kullanırız.

Dürfen fiil çekimi;

Dürfen İzinli Olmak
ich darf
du darfst
er/sie/es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie/Sie dürfen
Dürfen – Fiil Çekimi
Almancada modal yardımcı fiiller de sıra dürfen ile yapılan cümlelerde de diğer fiillerde olduğu gibi baştan ikinci yerde dürfe bulunur. Yapmaya izinli olunan şeyi gösteren fiil ise Almancada cümlenin en sonuna çekimsiz haliyle gider.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere derfen’ın er, sie, es kullanılan şekli, yani darf gelir. Özne çoğul bir isimse dürfen olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

🔊 Ich darf spielen.
Oynayabilirim. (müsaade ediyorlar)
🔊 Du darfst diesen Brief lesen.
Bu mektubu okuyabilirsin.
🔊 Sie darf in dem Zimmer singen.
Odada şarkı söyleyebilir. (müsadde ediyorlar)
🔊 Wir dürfen schlafen.
Uyuyabiliriz.
🔊 Ihr dürft jetzt einen Spaziergang.
Şimdi bir gezinti yapabilirsiniz.
🔊 Sie dürfen kommen.
Onlar gelebilirler.
🔊 Sie dürfen in diesem Zimmer warten.
Bu odada bekleyebilirsiniz.
🔊 Mert darf nicht im Garten spielen.
Mert bahçede oynayamaz.
🔊 Mein Sohn darf dieses Buch nicht lesen.
Oğlum bu kitabı okuyamaz.
Dürfen – Örnek Cümleler
Sollen (- meli, -malı)
Türkçede, “kalmalıyım, almalıdır, gitmelisin.” gibi cümlelerde görülen “-meli-, -malı” takısı Almancada sollen ile yapılır.

Sollen fiil çekimi;

Sollen -meli, -malı
ich soll
du sollst
er/sie/es soll
wir sollen
ihr sollt
sie/Sie sollen
Sollen – Fiil Çekimi
Almancada modal yardımcı fiiller denilince akla gelen fiillerden biri olan Sollen ile yapılan cümlelerde diğer fiillerde olduğu gibi baştan ikinci yerde sollen bulunur. Esas fiil ise Almancada cümlenin en sonuna çekimsiz haliyle gider.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere sollen’ın er, sie, es kullanılan şekli, yani soll gelir. Özne çoğul bir isimse sollen olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

🔊 Du sollst viel arbeiten.
Çok çalışmalısın.
🔊 Er soll schnell kommen.
Çabuk gelmeli.
🔊 Es soll schlafen im Schlafzimmer.
Yatak odasında uyumalı.
🔊 Wir sollten heute zu unserem Freund gehen.
Bugün arkadaşımıza gitmeliyiz.
🔊 Ihr sollt diesem Apfel kaufen.
Bu elmayı satın almalısınız.
🔊 Sie sollen mit dem Auto gehen.
Araba ile gitmeliler.
🔊 Sie sollen im Stadt gehen.
Kasabaya gitmelisiniz.
🔊 Das Kind soll seine Grossmutter besuchen.
Çocuk büyük annesini ziyaret etmelidir.
Sollen – Örnek Cümleler
Mögen (İstemek)
Türkçeye “İstemek, arzusunda olmak” şeklinde çevrilebilir. Mögen daha nazik hitaplarda, sorularda, özellikle yemeklerdeki ve alışverişteki konuşmalarda çok kullanılır.

Ancak belirtmemiz gerekir ki “mögen” fiilinin özel bir durumu vardır. Aşağıdaki tabloda yer alan çekimlere dikkat ettiğinizde Indikativ ve Konjunktiv II olan iki hali gösterilmiştir;

Indikativ
Mögen
Sevmek Konjunktiv II
Mögen
İstemek
ich mag möchte
du magst möchtest
er/sie/es mag möchte
wir mögen möchten
ihr mögt möchtet
sie/Sie mögen möchten
Mögen – Fiil Çekimi
Bir şeyi sevmek ve bir şey yapmayı istemek gibi iki asıl anlamı olduğu için bu fiil özel bir kullanıma sahiptir. Her ikisinin mastarı aynı olmakla birlikte anlamına bağlı olarak fiil biçimleri farklı görünür. Aşağıdaki örneği inceleyiniz

Ich mag Tee.
Ben çay severim
Ich möchte Tee trinken.
Ben çay içmek istiyorum.
Bir şeyi sevdiğimizi ifade etmek için fiilin “Indikativ” çekimli halini kullanırken arzu ve dilek ifadeleri için “Konjunktiv II” çekimli halini kullandığımıza dikkat edin!

Modal yardımcı fiilleri kullandığımızda cümlenin esas fiilini cümlenin sonuna taşırız. Ancak yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere “mögen” yardımcı fiilini sevdiğimiz şeyleri ifade etmek için Indikativ çekiminde kullandığımızda cümledeki esas fiil konumuna geçiyor.

Ancak Bir arzu, istek ifade etmek için “mögen” yardımcı fiilini Konjunktiv II çekiminde kullandığımız zaman ise modal fiil formatına dönüyor.

Wollen ile mögen yardımcı fiillerinin benzer manalara gelse de bazı farklar vardır. “wollen”, “mögen” fiilinden daha az kibar kabul edilir. Ayrıca “mögen” fiilinden sonra lütfen manasındaki “bitte” kelimesini koyarız. Böylece daha samimi ve kibar bir ortam sağlanmış olur. Benzer bir ifadeyi “wollen” ile yapamayız.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere mögen’ın er, sie, es kullanılan şekli, yani möchte gelir. Özne çoğul bir isimse mögen olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

🔊 Ich möchte einige Postkarten kaufen.
Birkaç kartpostal satın almak istiyorum.
🔊 Du möchtest das Buch lesen.
Kitabı okumak istiyorsun.
🔊 Er möchte das Fußballspiel sehen.
Futbol maçını izlemek istiyor.
🔊 Sie möchte mit ihrer Freundin schwatzen.
O arkadaşıyla sohbet etmek istiyor.
🔊 Es möchte mit ihm spielen.
Onunla oynamak istiyor.
🔊 Wir möchten sehen.
Gitmek istiyoruz.
🔊 Sie möchten schwimmen.
Onlar yüzmek istiyorlar.
🔊 Sie möchten diese Musik in dem Opera hören.
Bu müziği Opera’da dinlemek istiyorsunuz.
Mögen – Örnekler
Almancada Modal Yardımcı Fiiller: Özet
Görüldüğü üzere hepsiyle benzer şekilde cümle yapılmaktadır. Bütün modal yardımcı fiilleri düzensiz fiillerdir. Çekimleri aşağıdaki tablodadır. İlerleyen konularda diğer zamanlardaki çekimleri de anlatılacaktır. Şimdilik A1 seviyesinde bir konu anlatımı yapılmıştır.

dürfen können müssen mögen sollen wollen
ich darf kann muss möchte soll will
du darfst kannst musst möchtest sollst willst
er/sie/es darf kann muss möchte soll will
wir dürfen können müssen möchten sollen wollen
ihr darft könnt müsst möchtet solt wollt
sie/Sie dürfen können müssen möchten sollen wollen
Modal Yardımcı Fiillerin Şimdiki Zamanda Çekimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir