Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada İsmin E-Hali

4 min read

Almancada ismin e-hali olan der Dativ, karışık bir konu gibi görünse bile kuralların öğrenilmesiyle oldukça kolaylaşacaktır.

Almancada İsmin E-Hali: Der Dativ
Almancada İsmin E-Hali en çok kullanılan hal durumudur. Der-Die-Das Artikellerinde İsmin E-Hali de ismin i-hali gibi isimlerin artikellerini değiştirmek suretiyle yapılır. Der ve das artikelleri e-halinde dem şekline girer. Die artikeli ise der şekline girer. Bunlardan sonra gelen isim değişmez, aynı kalır.

Çoğul isimlerin önünde die artikeli bulunur. E-halinde bu den şeklini alır ve ismin sonuna da –n veya –en takısı eklenir. Eğer -n veya -en takısı tekil halde zaten varsa eklenmez.

eril dişil nötr çoğul
1- Yalın Hal:
der die das die
ein eine ein –
kein keine kein keine
2- İ-Hali:
den die das die
einen eine ein –
keinen keine kein keine
3- E-Hali
dem der dem den
einem einer einem –
keinem keiner keinem keinen
Der Lehrer
Öğretmen Dem Lehrer
Öğretmene
Der Mann
Adam Dem Mann
Adama
Das Mädchen
Kız Dem Mädchen
Kıza
Das Pferd
At Dem Pferd
Ata
Die Mutter
Anne Der Mutter
Anneye
Die Katze
Kedi Der Katze
Kediye
Der-Die-Das Artikellerinin E-Hali
Die Familien
Aileler Den Familien
Ailelere
Die Freunde
Arkadaşlar Den Freunden
Arkadaşlara
Der Dativ – İsmin E-Hali
Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimler ismin tüm hallerinde özel bir durum gösterir.

Bu çeşit İsimler e-halinde şu şekilde yapılır: Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimler dem şekline sokulduktan sonra sonlarına bir de çoğulda aldıkları takı, yani –n veya –en eklenir. Böyle isimlerin çoğullarını e-haline sokarken sonlarına bir –n veya –en daha eklenmez.

Der Junge
Çocuk Dem Jungen
Çocuğa
Der Soldat
Asker Dem Soldaten
Askere
Der-Die-Das Artikellerinin E-Hali
Ein-Eine Belirsiz Artikellerinde İsmin E-Halinde ise artikeli der ve das olan isimlerin önünde bulunan ein kelimesi e-halinde einem şekline girer.

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimlerde kullanılan ein belirsiz artikeli ismin e-haline sokulurken ise: Ein, einem şekline sokulduktan sonra kendisinden sonra gelen ismin sonuna bir de çoğulda aldığı takı, yani –n veya –en eklenir. Örneğin, “Einem Soldaten (Bir askere)”.

Artikeli die olan isimlerin önünde bulunan eine ise e-halinde einer şekline girer. Bundan sonra gelen isim değişmez, aynı kalır.

Ein Lehrer
Bir öğretmen Einem Lehrer
Bir öğretmene
Ein Soldat
Bir asker Einem Soldaten
Bir askere
Ein Mädchen
Bir kız Einem Mädchen
Bir kıza
Eine Mutter
Bir anne Einer Mutter
Bir anneye
Eine Katze
Bir kedi Einer Katze
Bir kediye
Ein-Eine Belirsiz Artikellerinin E-Hali
Önünde ein veya eine bulunan bir ismi çoğul hale sokarken önüne hiçbir artikel gelmez, yani çoğul şekli tek başına kullanılır. Bu çoğul şekilleri e-haline sokmak için de sonlarına bir -n veya -en eklemek gerekir. Şayet ismin çoğul şekli -n veya -en harfiyle bitiyorsa bu takılar da eklenmez.
Tekil Çoğul Çoğul E-Hali
Eine Tochter
Bir kız evlat Töchter
Kız evlatlar Töchtern
Kız evlatlara
Ein Mann
Bir adam Männer
adamlar Männern
adamlara
Eine Zeitung
Bir gazete Zeitungen
Gazeteler Zeitungen
Gazetelere
ein – eine ve çoğul E-Hali
Kein-Keine Olan Olumsuz İsimlerin E-Halinde ise artikeli der ve das olan isimleri olumsuz yapmak için kullanılan kein e-halinde keinem şekline girer.

Artikeli der olan ve çoğulda sonlarına bir –n, veya –en takısı gelen isimlerde kullanılan kein belirsiz artikeli ismin e-haline sokulurken ise: Kein, keinem şekline sokulduktan sonra kendisinden sonra gelen ismin sonuna bir de çoğulda aldığı takı, yani –n veya –en eklenir. Örneğin, “Keinem Soldaten (Bir askere değil)”.

Artikeli die olan isimleri olumsuz yapmak için kullanılan keine ise e-halinde keiner şekline girer.

Keine Frau
Bir kadın değil Keiner Frau
Bir kadına değil
Kein Bauer
Bir çiftçi değil Keinem Bauern
Bir çiftçiye değil
Kein Pferd
Bir at değil Keinem Pferd
Bir ata değil
Kein-Keine E-Hali
Olumsuz çoğul isimlerde ismin E-Halinde ise Çoğul isimlerin önünde de keine kullanıldığı anlatılmıştı. Bu keine e-halinde keinen şekline girer. Artikeli der olanlar çoğul olumsuz yapılırken e-haline sokulurken ismin sonuna da –n veya –en eklenir, ismin çoğul şekli -n veya -en ile bitiyorsa gene bu takılar eklenmez. Bu, yukarıdaki tekil isimlerin önünde kullanılan keine ile karıştırılmamalıdır.

Keine Lehrer
Öğretmenler değil Keinen Lehrern
Öğretmenlere değil
Keine Jungen
Çocuklar değil Keinen Jungen
Çocuklara değil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir