Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada İ-Halinde Edatlar

3 min read
Almancada edatlar konusu çok geniş bir anlatıma sahip olmasından ötürü detaylı bir anlatımdan ziyada adım adım bir öğretmeyi uyguluyoruz. Bir önceki derste Almancada ismin i-hali konusunu anlatmıştık şimdi ise Almancada ismin i-halinde olan edatlar konusunu işleyeceğiz.

Aşağıdaki tabloda gösterilen edatlar Almancada daima i-halinde bulunur.

bis
durch
für
gegen
ohne
um
Almancada Daima İ-halinde Olan Edatlar
Almancada Edatlar cümlede tanımak için cümleye wo ve wohin soruları sorulur. Eğer cümle wo (nerede) sorusuna cevap veriyorsa önekten sonra gelen isim e-halindedir, şayet cümle wohin (nereye) sorusuna cevap veriyorsa önekten sonra gelen isim i-halindedir.

Bis (kadar)
Pratikte, tek başına “bis” nadiren bir edat olarak kullanılır. “Bis” tek başına yalnızca zarflar ve birkaç isim ile birlikte kullanılır. Aksi takdirde, bir sonraki ismin durumunu belirlemek için başka bir edat gelir.

“Bis”, yer adları ve zarflardan sonra bir artikel olmadan kullanılır.

🔊 Er fährt nur bis London
O sadece Londra’ya kadar gider.
Eğer bis’i takip eden ismin bir artikeli varsa, onu uygun bir edat takip etmelidir. Bu uygun edat, genellikle Türkçde “ye, ya” kelimeleri uygun eşdeğeridir.

🔊 Sie gingen bis zum Meeresrand
Denizin kıyısına kadar gittiler.
Şehir ve ülke isimleriyle bis kullanılabilir

🔊 Sie fahren bis Paris.
Onlar Paris’e gidiyorlar.
🔊 bis zu diesem Augenblick
Bu zamana kadar
Durch (Boyunca)
“durch”, yere atıfta bulunuyorsa “boyunca”, “içinden” anlamlarında kullanılır.

🔊 Er geht durch den Berg.
O dağın içinden geçer.
🔊 Er kann nicht durch den Park fahren.
O Parkın içinden geçemez.
🔊 Es ist eine Reise durch Deutschland.
Bu Almanya’ya bir yolculuktur.
Für (İçin)
“İçin” anlamına gelir. İ-halinde bulunan isimlerle kullanılır, yani für’den sonra gelen isim (veya şahıs zamiri) daima i-halinde bulunur.

🔊 Was kann ich für Sie tun?
Senin için ne yapabilirim?
🔊 Das ist für dich.
Bu senin için.
🔊 Das ist für den Lehrer.
Bu öğretmen için.
gegen (karşı)
Türkçeye “Karşı” şeklinde çevrilir. Bağlı olduğu isim i-halindedir.

🔊 Der Junge warf den Ball gegen die Wand.
Çocuk topu duvara fırlattı.
🔊 Real Madrid spielt heute gegen Bayern München.
Real Madrid bugün Bayern Münih’e karşı oynuyor.
🔊 Der Vogel fliegt gegen das grosse Fenster..
Kuş büyük pencereye karşı uçuyor.
Ohne (-sız, -siz)
Türkçeye kelimelerin sonuna eklenen bir “-siz” eki şeklinde çevrilebilir. Önüne geldiği ismin eksik olduğunu, bulunmadığını belirtir. Önünde ohne bulunan isim genellikle artikel almaz.

🔊 Ich kann nicht ohne dich leben.
Sensiz yaşayamam.
🔊 Er kann das nicht ohne dich erreichen.
Bunu sensiz başaramaz.
🔊 Ich kann nicht ohne scharf essen.
Baharatsız yemek yiyemem.
Um (etrafında, -de, -da)
Türkçeye “Etrafında” olarak çevrilir. Bir şeyin şahısların veya eşyaların çevresinde daire biçiminde bulunduğunu, hareket ettiğini gösterir. Ya da şahısların (eşyaların) bir şeyin çevresinde daire biçiminde durduklarını belirtir. Bağlı olduğu isim i-halindedir.

🔊 Ich wohne um die Ecke der Stadt.
Kasabanın köşesinde yaşıyorum.
🔊 Sie kommt um 8 Uhr morgens zurück.
Sabah 8’de geri geliyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir