Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada Di’li Geçmiş Zaman

7 min read
Almancada Di’li Geçmiş Zaman, Türkçeye di’li geçmiş zaman olarak çevrilmektedir. Das Perfekt’i Almancada Imperfect ile de sağlamak mümkündür. Ancak günlük hayatta Perfekt tercih edilir.

Almancada Di’li Geçmiş Zaman: Das Perfekt
Imperfekt de geçmiş zamanı gösteren bir başka zaman kipidir. Perfekt de Türkçeye aynı Imperfekt ( Präteritum) gibi çevrilir Imperfektle aralarındaki fark ise Imperfektin hikayelerde, Perfekt’in ise konuşmalarda kullanılmasıdır. Günlük hayattaki konuşmalarda geçmiş zamanda meydana gelen şeyler hep das Perfekt kullanılarak belirtilir.

Haben veya sein yardımcı fiilleri yardımıyla cümleler oluşturulur. Büyük çoğunluk haben yardımcı fiili ile yapılsa da bazı çok az olan durumlarda cümlenin fiiline göre sein yardımcı fiili aynı haben fiili gibi şahıslara göre şimdiki zaman çekimi olacak şekilde çekimlenerek kullanılır.

Perfekt‘i yapılacak asıl fiil ise “geçmiş zaman ortacı” olarak adlandırdığımız Partizip Perfekt şeklinde cümlenin sonunda yer alır.

1- Özne 2- Fiil Haben 3- Tamamlayıcı 4- Fiil Partizip Perfekt
1- Özne 2- Fiil Sein 3- Tamamlayıcı 4- Fiil Partizip Perfekt
Almancada Di’li Geçmiş Zaman
Haben ve Sein yardımcı fiillerinin şimdiki zaman çekimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu yardımcı fiiller, şimdiki zamanda şahıslara göre çekimlenip di’li geçmiş zaman cümleleri oluşturmak için kullanılır.
Şahıs Zamirleri Haben Sein
ich 🔊 habe 🔊 bin
du 🔊 hast 🔊 bist
er/sie/es 🔊 hat 🔊 ist
wir 🔊 haben 🔊 sind
ihr 🔊 habt 🔊 seid
sie/Sie 🔊 haben 🔊 sind
Almancada Di’li Geçmiş Zaman
🔊 Ich habe ein neues Auto gekauft.Yeni bir otomobil satın aldım.
🔊 Der Junge hat seiner Schwester ein Buch geschenkt.Çocuk kızkardeşine bir kitap hediye ediyor.
🔊 Ich bin eingestiegenBen bindim.
🔊 Sie sind angekommenvardınız.
Das Perfekt – Di’li Geçmiş Zaman
Düzenli Fiillerde Di’li Geçmiş Zaman
Bir fiilin Perfektini teşkil etmek için fiilin kökünün önüne ge-takısını, arkasına da -t harfini ekleriz. Fiilin aldığı bu yeni şekle Partizip Perfekt, yani geçmiş zaman ortacı adı verilir.

Infinitiv Partizip Perfekt
danken ge-dank-t
fragen ge-frag-t
führen ge-führ-t
fehlen ge-fehl-t
machen ge-mach-t
hören ge-hör-t
holen ge-holt
kochen ge-koch-t
kaufen ge-kauf-t
lachen ge-lach-t
lieben ge-lieb-t
Düzenli Fiilerin Partizip Perfekt Çekimi
Kökü -t ile Biten Fiilerin Partizip Perfekt Çekimi
Kökü -t harfi ile biten fillerde Partizip Perfekt teşkil edilirken sondaki t ile köke eklenmesi gereken -t arasına bir e harfi konur.

Infinitiv Partizip Perfekt
antworten ge-antwort-e-t
mieten ge-ırdet-e-t
arbeiten ge-arbeit-e-t
Kökü -t ile Biten Fiilerin Partizip Perfekt Çekimi
Görüldüğü gibi bir fiilin Perfektini çekimlemek için aslında haben yardımcı fiilinin şimdiki zamanını çekimlemek bunun sonuna da fiilin Partizip Perfektini eklemek gerekir. Partizip Perfekt her şahıs için aynı kalır, hiçbir değişikliğe uğramaz. Şahıslara göre değişen haben’dir. Haben burada artık “sahip olmak” anlamını taşımamaktadır, tamamen bir yardımcı fiil görevindedir. Perfekt teşkil ediliş bakımından Imperfekte hiç benzememektedir. Ama anlam olarak bir farkı olmadığı gibi Perfektin Türkçeye çevrilmesi de haliyle aynı Imperfekt gibi olmaktadır.

Düzensiz Fiillerde Perfekt Kullanımı
Görüldüğü üzere Perfekt ile di’li geçmiş zaman oluştururken haben ve sein fiillerinden birini kullanmaktayız. Peki hangi yardımcı fiili, yani haben mı sein mı kullanacağımızı neye göre belirleyeceğiz sorusunu cevaplamaya. Öncelikle belirtmeliyiz ki fiillerin çok ama çok büyük çoğunluğu haben fiili kullanılarak perfekt di’li geçmiş zaman oluşturulmaktadır.
“Perfekt” zamanda “sein” yardımcı fiilini kullanan fiillerin büyük çoğunluğu hareket veya “uyuyakalmak gibi” “durumda değişiklik” belirtmek için kullandığımız düzensiz fiillerdir.

Bir hareket, durum değişikliği gösteren fiillerden kasıt, bir yerden ayrılarak herhangi bir yana doğru yapılan bir hareket, bir ilerleyiş veya bir yere doğru gidiş göstermesidir. Böylesi fiillerin Perfektini yaparken haben yardımcı fiili yerine sein yardımcı fiili kullanılır. Bundan başka bir durum değişikliği, örneğin “Erimek” gibi bir durumdan diğer bir duruma geçiş gösteren fiillerin Perfekti de yine aynı şekilde sein ile yapılır. Geri kalan durumlarda ise haben kullanılarak yapılır.

Ayrıca bu düzensiz fiillerin “Partizip II” biçimini oluşturmak için düzenli fiillerden farklı olarak fiilin gövdesinin başına “ge-“, sonuna ise “-en” ekleriz. Ayrıca belirtilmesi gereken bir durum var ki fiil kökünde ses değişimi olabilir.

Aşağıdaki tabloda perfekt di’li geçmiş zaman kullanırken “sein” yardımcı fiilini alan ve yaygın bir kullanıma sahip olan düzensiz fiiller derlenmiştir;

Infinitiv Partizip II
gehen gegangen
fahren gefahren
kommen gekommen
sein gewesen
Ayrıca bazı düzensiz fiiller, ki düzenli niteliklere sahip olan düzensiz fiillerdir ve onları karışık düzensiz fiiller olarak adlandırıyoruz, Partizip II yapılırken bu fiiller fiil gövdesinin başına “ge-“ ve sonuna “-t” ekleyerek oluşturulur. Ayrıca fiil kökünde ses değişiklikleri de olabilmektedir.

Bu gruba ait fiilleri ezberlemenizi tavsiye ederiz. Aşağıdaki tabloda bazı sık kullanılan karışık düzensiz fiiller derlenmiştir.

Infinitiv Partizip II
denken gedacht
bringen gebracht
rennen gerannt
Partizip Perfekt Çekimine -ge Takısı Eklenmeyen Fiiler çoğunlukla düzensiz fiillerin oluşturduğu bu kategori aşağıdaki ipuçları yardımıyla yapılır

Bazı fiillerin Partizip Perfekt’i teşkil edilirken kökün önüne ge- takısı eklenmez. Bunlar, be-, ver-, er-, ge-, zer-, ent– takılarıyla başlayan ve –ieren ile biten fiillerin fiillerdir. Bu tip fiillerin Partizip Perfekti köklerinin sonuna bir -t eklemek suretiyle yapılır.

Infinitiv Partizip Perfekt
bezahlen bezahl-t
besuchen besuch-t
verkaufen verkauf-t
erzählen erzähl-t
gehören gehör-t
entschuldigen entschuldig-t
reparieren reparier-t
Partizip Perfect Çekimine -ge Takısı Eklenmeyen Fiiler
Ayrılabilen Fiillerde Perfekt Kullanımı
Gelelim ayrılabilen fiillerde Perfekt kullanımına. Ayrılabilir fiillerin Partizip II halleri fiil kökünden önce “ge-” ve sonra “-t” ya da “-en” ekleyerek oluşturulur ve daha sonra, ayrılabilir önek, “ge-“ekinin önüne gelir. Ne yazık ki hangi fiilin hangi son eki aldığını bilmenin bir yolu yoktur ve bunları da ezberlemenizi tavsiye ederiz. Bir öneke sahip tüm fiiller ayrılabilir olmadığını hatırlatalım. Yaygın kullanımda olan bazı ayrılabilen fiiller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Infinitiv Partizip II
aufstehen aufgestanden
einschlafen eingeschlafen
kennenlernen kennengelernt
einkaufen eingekauft
Şu ana kadar öğrendiklerimizi özetlersek eğer;

Modal Yardımcı Fiillerin Di’li Geçmiş Zamanı
Bu çeşit fiiller Perfekt yapılırken yine haben yardımcı fiili kullanılmasına karşılık Partizip Perfekte lüzum yoktur. Können, wollen, müssen, cinsinden modal yardımcı fiil mastar halinde en sona, yine mastar halinde bulunan esas fiilin de arkasına gider. Modal fiilin boşalttığı yere de, yani ikinci yere, haben’in özneye göre çekimlenmiş bir şekli gelir.

1- Özne 2- Fiil Haben 3- Tamamlayıcı 4- Modal Fiil
🔊 Wir haben ihn nicht verstehen können.
Onu anlayamadık.
🔊 Der Gast hat einen Spaziergang machen wollen.
Misafir bir gezinti yapmak istedi.
🔊 Mein Vater hat einen Radioapparat kaufen wollen.
Babam bir radyo satm almak istedi.
🔊 Du hast dich ausziehen müssen.
Soyunmak mecburiyetindeydin.
🔊 Der alte Mann hat nicht rauchen dürfen.
Yaşlı adam sigara içemezdi.
🔊 Der kleine Katze hat nicht die Katzenfutter essen möchten.
Küçük kedi, kedi mamasını yemek istemedi.
🔊 Er hat seiner Tante helfen sollen.
Teyzesine yardım etmeliydi.
Modal Yardımcı Fiilleriyle Perfekt Yapmak
Dönüşlü Fiillerin Di’li Geçmiş Zamanı
Dönüşlü fiillerin Perfekti hiçbir özel durum göstermez. Normal kurala göre Perfekt yapılır; dönüşlü zamirin yeri değişmez.

1- Özne 2- Dönüşlü Fiil Haben 3- Tamamlayıcı 4- Fiil Partizip Perfekt
1- Özne 2- Dönüşlü Fiil Sein 3- Tamamlayıcı 4- Fiil Partizip Perfekt
🔊 Ich habe mich mit einer Rasierklinge rasiert.
Bir jiletle tıraş oldum.
🔊 Hat sich die Schülerin auf die Bank gesetzt?
Kız öğrenci sıraya oturdu mu?
🔊 Der Student hat sich schnell angezogen.
Öğrenci hemen giyindi.
Dönüşlü Fiillerle Perfekt Yapmak
Düzenli veyahut düzensiz fiillerin büyük çoğunluğu için “haben” yardımcı fiili kullanılır.
“Sein” yardımcı fiili çoğunlukla hareket tanımlayan düzensiz fiiller için kullanılır ve “Sein” alan fiillerin dolaysız nesnesi yoktur.
Fiilin düzenli veya düzensiz olmasına bağlı olarak farklı biçimlerde oluşturulan cümledeki ana fiilin geçmiş zaman sıfat-fiili olan Partizip II yani Partizip Perfekt halinde kullanılır ve cümlenin sonuna gelir.
Bir öneke sahip tüm fiiller ayrılabilir fiil olarak kabul görmemelidir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir