Kategoriler

27/10/2021

ÜCRETSİZ ONLİNE SINAV SİTESİ

SİTEMİZDE ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAVLARINA KATILABİLİRSİNİZ.

Almancada Artikeller

5 min read
Almancada Artikeller konu anlatımında, artikellerin kullanım mantığına dair faydalı olacağı düşünülerek bazı bilgiler verilmiştir.

Önceki konulardan biri olan Almancada isimler konusunda isimlere atanan cinsiyet hakkında konuşmuş ve bu cinsiyetin artikeller vasıtasıyla verildiğini söylemiştik. Şimdi de artikelleri detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz konu anlatımındayız.

Almancada Artikeller: Die Artikel
Almancada artikeller, belirli ve belirsiz artikeller olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli artikellerin mantığını anlamak belirsiz artikellerin mantığını anlamayı kolaylaştıracaktır.

Belirli Artikeller: Der, Die, Das
Varlıkların adlandırılmasını sağlayan kelimelere isim denir. “Elma, kitap, sandalye, şapka, Shakira” kelimeleri birer isimdir. Almancada bütün isimlerin önüne artikel adı verilen DER, DIE, DAS kelimelerinden biri gelir. Bu üç kelimenin Türkçe karşılığı yoktur, tercüme edilmez. Önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler. Vazifeleri bu ismin bilinen ve belirli olduğunu göstermektir. Eğer İngilizce bilginiz varsa ordaki “The” kullanımıyla benzer özellik gösterir. Ayriyeten bu üç artikel Almancadaki isimlere cinsiyet atadığını söylemiştik. Bir ismi öğrenirken muhakkak onun artikelini yani önüne der, die, das kelimelerinden hangisinin geldiğini de öğrenmek gerekir. İlerleyen gramer konularında isimlerin artikelini bilmek büyük kolaylık sağlayacaktır.

Eril Dişil Nötr Çoğul
der die das die
Almanca’da genel olarak cinsiyeti erkek olan kelimelerin artikeli “der”, cinsiyeti dişi olanların artikeli “die” , cinsiyetsiz olanların artikeli ise “das” tır. Bazı istisnaları Mevcuttur. Aşağıda da bu durumlar listelenmiş ama istisnalarının olduğunu unutmamakta fayda var.

der

Cinsiyeti erkek olan canlıların isimleri
Gün, ay ve mevsim isimleri
Yön ve rüzgar isimleri
Neredeyse tüm para birimleri.
Otomobil markaları
-ig – ing – ich – ast – and – ant – ent – en – eur – ier – iker – s – ist – ismus – or – är harfleriyle biten kelimeler
die

Cinsiyeti dişi olan canlıların isimleri
İstisnasız bütün isimlerin çoğul hali
Sayılar
Meyve, ağaç ve çiçek isimleri
Son harfi -e olup da genelde iki heceli olan isimler
Son harfleri; in, ion, ei, tät, heit, ung, schaft, keit, ere, elle, itis, ive, ose, a, ade, age, ette, ine, ie, sis, ik, ur, enz, ille, üre, anz olan isimler
das

Hem dişi, hem de erkek canlılar için ortak kullanılan isimler
Canlıların yavruları
Fiilden türetilme isimler
Sıfattan türetilme isimler
Kimyasal elementler
Sinema, cafe, otel gibi yerlerin isimleri
Son harfleri; ing, ma, icht, chen, tum, ett, tel, lein, ment, in olan isimlerin artikeli das’dır
Almancaya yabancı dillerden geçmiş kelimeler
der: Eril İsimler
Cinsiyeti erkek olan canlılar
der Mann
der Löwe
der Hahn adam
aslan
horoz
Mevsimler, aylar, haftanın günleri, hava durumu ve pusulanın noktaları
der Sommer
der Mai
der Samstag
der Westen
der Wind yaz
Mayıs
Cumartesi
Batı
rüzgar
Para birimleri
der Dollar
der Euro Dolar
Euro
Alkollü ve bitki bazlı içecekler
der Wein
der Whiskey
der Kaffee şarap
viski
kahve
Araba markası
der Audi
der BMW
der Polo Audi
BMW
Polo
Dağlar ve sıradağların isimleri
der Everest
der Balkan Everest
Balkanlar
Aşağıdaki sonlara sahip isimler erildir;
-ich der Teppich halı
-ig der Essig sirke
-ling der Feigling korkak
-ismus der Idealismus idealizm
-ast der Kontrast kontrast
-ant der Konsonant ünsüz
-or der Tresor güvenli
-us der Rhythmus ritim
die: Dişil İsimler
Cinsiyeti dişi olan canlılar
die Frau
die Henne kadın
tavuk
Uçaklar, motosikletler ve gemilerin isimleri
die Boeing
die Honda Boeing
Honda
Almanya sınırları içindeki nehir isimleri
die Elbe
die Mosel Elbe
Moselle
Rakamların isimleri
die Eins
die Tausend one
thousand
Aşağıdaki sonlara sahip isimler dişildir;
-heit die Gesundheit sağlık
-keit die Heiterkeit neşe
-schaft die Botschaft mesaj
-ung die Bedeutung anlam
-ei die Bücherei kütüphane
-anz die Eleganz zerafet
-enz die Existenz varoluş
-ie die Biologie biyoloji
-sis die Basis temel
-ur die Natur doğa
das: Nötr isimler
Canlıların yavruları
das Baby
die Kind bebek
çocuk
Metaller ve kimyasal elementler
das Gold
das Kobalt altın
kobalt
Bilimsel birimler
das Ampere
das Elektron amper
elektron
Müzik notaları ve alfabenin harfleri
das Z
das Hohe z
yüksek
Restoranlar, oteller, kafeler ve sinemaların isimleri
das Hilton
das Roxy Hilton
Roxy
Kıtaların, illerin, ülkelerin ve kasabaların isimleri
das gärende Afrika
das alte Bayern Eski Afrika
Eski Bavaria
Şu Sonu Olan İsimler Nötürdür;
-chen das Mädchen kız
-icht das Dickicht bilet
-il das Ventil kapak
-it das Dynamit dinamit
-lein das Büchlein kitapçık
-ma das Schema plan
-ment das Appartement apartman
-tel das Viertel çeyrek
-tum das Eigentum mülkiyet
-um das Album albüm
Belirsiz Artikeller: Ein, Eine
Bir anlamına gelen ein kelimesi artikel olarak der veya das alan isimlerin önünde ein şeklinde bulunur. Ein kelimesi artikel olarak die alan isimlerin önündeyse eine şeklinde bulunur. Ein ya da eine “bir adet” anlamındaki “1” den farklıdır. Türkçede “Sokaktan bir adam geçti.” dendiği zaman nasıl buradaki “bir adam” adamın 1 tane olduğunu göstermekten ziyade “herhangi bir adam, adamın biri” şeklinde bir belirsizlik anlamını taşıyorsa Almancadaki ein, eine de bu anlamda “bir, yani herhangi bir” olarak kullanılmakta ve bahsedilen şeyin belirli bir şeyden ziyade herhangi bir şey olduğu kast edilmektedir.

Gördüğünüz üzere belirli artikellerin kullanım mantığını bilmek belirsiz artikellerin kullanımı kolaylaştıracaktır.

Eril Dişil Nötr Çoğul
der die das die
ein eine ein –
Almancada Artikeller: Özet
Almancada bütün isimlerin önüne artikel denilen yapıların geldiğini söyledik. Bundan dolayı kelime ezberi yapılırken muhakkak artikelleriyle beraber öğrenilmelidir

Eğer İngilizce biliyorsanız ingilizcedeki “a-an-the” kullanımları, artikelleri anlamayı kolaylaştıracaktır: Belirsiz olanlar, yani “ein ve eine” –> “a/an” belirli olanlar, yani “der, die, das” ise –> “the” gibi düşünülebilir.

Almancada bütün isimlerin baş harfleri büyük bir şekilde yazılır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir