Almancada Alfabe

Almancada Alfabe: Das deutsche Alphabet, Almanca‘nın yazımında kullanılan alfabedir. Latin alfabesinden türemiş olup 26 harf, üç umlaut ile bir eszetten oluşur.

Almancada Alfabe ve Harfler
Büyük Harf Küçük Harf Okunuşu Büyük Harf Küçük Harf Okunuşu
🔊 A a a 🔊 N n en
🔊 B b be 🔊 O o o
🔊 C c tse 🔊 P p pe
🔊 D d de 🔊 Q q ku
🔊 E e e 🔊 R r er
🔊 F f ef 🔊 S s es
🔊 G g ge 🔊 T t te
🔊 H h ha 🔊 U u u
🔊 I i i 🔊 V v fau
🔊 J j yot 🔊 W w ve
🔊 K k ka 🔊 X x iks
🔊 L l el 🔊 Y y ypsilon
🔊 M m em 🔊 Z z tset
🔊 Ä ä e 🔊 Ü ü ü
🔊 Ö ö ö 🔊 ß ß estset
Almancada Alfabe
Almancada Harfler
Alman alfabesindeki harflerin okunuşu yalnız bu harfler tek tek söylendiği zaman yukarıda gösterildiği gibidir. Kelime içinde okunuşları değişebilir. Bu değişikliklerin başlıcaları gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca okunuşlarda bir sesli harfin sağında bulunan iki nokta (:) o sesin biraz uzunca okunacağını gösterir.

Almancada Sesli Harfler: a, e, i, o, u
Bu harflerin, e hariç hepsinin okunuşları Türkçedeki gibidir. E Kelimelerin sonundaki -l, -ln, -lst, -m, -n, -nd, -nt, -s veya -r, -rm,
-rn, -rt, -rst harflerinden önceki ve kelime sonuna gelen e harfi kapalı olarak, Türkçedeki ı sesli harfine benzer bir şekilde söylenir.

Yazılışı Anlamı
🔊 bitten rica etmek
Yazılışı Anlamı
🔊 Bauer çiftçi
-Diğer hallerde Türkçedeki e gibi okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Weg yol
Yazılışı Anlamı
🔊 Telefon telefon
-Bunlardan başka ayni Türkçedeki gibi okunan ö ve ü harfleriyle a harfinin üzerinin noktalanmasıyla meydana gelen ä harfi de sesli harflerden sayılır.

Yazılışı Anlamı
🔊 Käse peynir
ä Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 wählen tercih etmek
ä Okunuşu
Almancada Birleşik Sesli Harfler
Bazı sesli harfler yan yana gelerek değişik sesler oluştururlar. Bu sesli harfler grubuna “Birleşik sesli harfler” denir.

ai, ei ikisi de “ay” gibi okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Mai mayıs
ai, ay, ei, ey Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 klein küçük
ai, ay, ei, ey Okunuşu
äu, eu her ikisi de “oy” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 läuten çalmak
äu, eu Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 heute bugün
äu, eu Okunuşu
ie uzun bir “i” gibi okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 hier burada
ie Okunuşu
oe uzun bir “ö” gibi okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Goethe Goethe
oe Okunuşu
iki aynı sesli harf yanyana gelirse o hece uzun okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Haar saç
aynı sesli harfler yanyana gelirse
Yazılışı Anlamı
🔊 Meer göl
aynı sesli harfler yanyana gelirse
Almancada Sessiz Harflerin Okunuşu
Sessiz harflerin çoğunluğu Türkçede olduğu gibi okunur. Bunların belli başlı istisnaları aşağıdaki gibidir.

c iki farklı durumda okunur; 1. Durum yalnız yabancı kelimelerde görünür, 2. Durum ise 1. Durum dışında kalan durumlarda kullanılır.

Yazılışı Anlamı
🔊 Café kafe
c Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 Celsius selsius
c Okunuşu
j “y” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Jahr yıl
j Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 Jeder herkes
j Okunuşu
q “kv” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Quelle kaynak
q Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 bequem rahat
q Okunuşu
r genellikle Türkçedeki “r” gibi okunur. Yalnız kelime sonuna gelen -er hecesinde r çok hafif, hatta hemen hemen hiç okunmaz.

Yazılışı Anlamı
🔊 Lehrer öğretmen
r Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 Bauer çiftçi
r okunuşu
s kelime ya da hece başında sesli harften önce “ze” şeklinde, iki sesli harf arasında ve -m, n, l, r- harflerinden sonra “z” olarak ve geri kalan tüm durumlarda s gibi okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 See göl
s Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 absicht niyet
s Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 lesen okumak
s Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 Linse lens
s Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 ist olmak
s Okunuşu
v genellikle “f” olarak okunur ama yabancı kelimelerin başında veya ortasında Türkçedeki “v” gibi okunur.

Yazılışı Okunuşu
🔊 Vater baba
v Okunuşu
Yazılışı Anlamı
🔊 Vase vazo
w “v” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Welt dünya
w Okunuşu
x “ks” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Axt balta
x Okunuşu
y “iü” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Symbol sembol
y Okunuşu
z “ts” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 zwei iki
z Okunuşu
Almancada Birleşik Sessiz Harfler
ch “h” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 ich ben
ch Okunuşu
chs “ks” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 sechs altı
chs Okunuşu
ck “k” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Brücke köprü
ck Okunuşu
ph “f” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 phonetik fonetik
ph Okunuşu
sp kelime başında ve ön eklerden (ver-, be-, zer-,…) sonra “şp” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 Beispel misal
sp Okunuşu
st kelime başında ve ön eklerden (ver-, be-, zer-,…) sonra “şt” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 stehen ayakta durmak
st Okunuşu
sch “ş” olarak okunur.

Yazılışı Anlamı
🔊 schön güzel
sch Okunuşu

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
LGS
SEÇME SINAVI

06 Haziran 2021

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Yayın evleri ve Öğretmenlerimize harika bir hizmet

  Uzun zamandır sitemizden bir çok öğrenciye ücretsiz hizmet veren sitemiz de harika bir yeniliği tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Tüm kitap yayın evleri o... Devamını Oku

 • Sisteme nasıl sınav eklenir.

  Merhaba sevgili öğrenciler.bildiğiniz üzere Türkiye de sadece bizim sitemizin sunduğu ücretsiz online sınav sistemi panelinde nasıl yeni sınavlar olu... Devamını Oku

 • Sizler için Reklam hizmeti

  Reklamhizmeti.net Kimdir Reklamhizmeti 2020 yılında faliyete giren ücretsiz reklam hizmeti veren bir platformdur. Reklamhizmeti.net Neler Sunar Rekla... Devamını Oku

 • Ücretsiz online deneme sınavı

  Siz değerli öğrencilerimiz için her gün birbirinden kaliteli online ücretsiz lgs sınavı türünde de deneme sınavlarını katılabilirsiniz.Bu içeriklerim... Devamını Oku

 • Sitemiz de yazar olmak istermisiniz?

  Selamlar.Siz değerli öğretmenlerimiz ve öğretim görevlilerimiz.Sitemiz de yapacağınız en küçük paylaşım bu zor zaman da tüm öğrencilerimize çok büyük... Devamını Oku

KATEGORİLER